Favrskov Erhverv: Advisory Board, Medlemsorganisationen

Mit ønske om at gøre en forskel for de lokale virksomheder i Favrskov kommune kommer særligt også til udtryk gennem min deltagelse i Favrskov Erhverv: Advisory Board.

Favrskov Erhverv er en selvstændig medlemsorganisation for de lokale virksomheder i Favrskov kommune. Organisationen har til formål at hjælpe og styrke det lokale erhvervsliv og gøre Favrskov til en attraktiv erhvervskommune at arbejde og drive virksomhed i.

I Favrskov Erhvervs Advisory Board arbejder jeg sammen med andre medlemmer, som ligesom jeg selv stiller deres viden, erfaring og faglige kompetencer til rådighed for at være med til at gøre en forskel for både små og mellemstore virksomheder i Favrskov kommune.

Hjælp til lokale virksomheders forretningsudvikling

Favrskov Erhverv iværksætter mange forskellige tiltag til fordel for nye såvel som veletablerede virksomheder i Favrskov. Disse forskellige tiltag har til formål at styrke de lokale virksomheders udvikling, hvad end det drejer sig om den daglige drift eller langsigtet markedsføring, der skal styrke og give mere værdi til virksomheden på den lange bane.

I en travl hverdag oplever mange virksomheder at fokus hurtigt ender på driftsrelaterede opgaver og opgaveløsning for kunderne. For mange virksomheder er forretningsudvikling, der på sigt kan være med til at skabe vækst for virksomheden, derfor en udfordring.

Gennem Favrskov Erhvervs Advisory Board har virksomhederne i Favrskov mulighed for at få faglige inputs, nye perspektiver på virksomheden samt sparring på idéer til forretningsudvikling på områder, som virksomheden måske ikke tidligere har haft fokus på.

Virksomheder skal have fokus på digitalisering og online markedsføring

Som en del af medlemsorganisationen i Favrskov Erhvervs Advisory Board forsøger jeg at gøre en forskel for andre virksomheder ved at byde ind med nye idéer til tiltag for medlemmerne.

Jeg har arbejdet med IT og online markedsføring i mange år, og som digital iværksætter med ledelseserfaring kan jeg derfor bidrage med mine kompetencer inden for digital forretningsudvikling, online strategi og markedsføring til at hjælpe andre virksomheder med at udvikle deres forretning i en digital retning. Jeg hjælper virksomhederne med at se nye forretningsmuligheder og få større fokus på at styrke deres online tilstedeværelse og skabe vækst gennem øget digitalisering og online markedsføring.

Gennem min deltagelse i Favrskov Erhvervs Advisory Board har jeg på den måde mulighed for at bidrage med mine kompetencer til at understøtte den digitale udvikling i både små og større virksomheder og samtidig påvirke udviklingen i erhvervslivet i Favrskov kommune hen imod en øget digitalisering. Dette vil ikke blot komme den enkelte virksomhed til gode, men vil også kunne være med til at styrke erhvervslivet og beskæftigelsen i kommunen.

Fremtidens virksomheder er i stigende grad digitale, og de driver deres forretning enten helt eller delvist digitalt. Mit mål med min deltagelse i medlemsorganisationen i Erhvervs Advisory Board er at bidrage til øget eksponering af Favrskov Erhverv, så organisationens placering styrkes, samt at bidrage til at Favrskov kommune fortsat vil være en digital erhvervskommune med virksomheder i vækst og fremdrift.