Netværk og bestyrelsesarbejde

Netværk betyder en stor del for mig, og jeg er derfor engageret medlem i flere forskellige foreninger. Som erhvervsdrivende og iværksætter i Favrskov kommune er mange af de netværk jeg deltager i, lokalt forankret i Favrskov kommune. Mit store engagement i at deltage i lokale erhvervsnetværk kom da også særligt til udtryk, da jeg i 2013 blev kåret til Årets Netværker i Favrskov kommune.

Deltagelsen i forskellige netværk har både en social og forretningsmæssig betydning for mig. Gennem de forskellige netværk har jeg mødt en masse imødekommende mennesker og lokale erhvervsdrivende, som ligesom jeg selv bidrager til det lokale erhvervsliv og vækst i kommunen.

Min erfaring med bestyrelsesarbejde kommer ligeledes gennem det lokale foreningsliv. Udover at være engageret medlem er jeg aktiv bestyrelsesmedlem i både Favrskov Erhverv og Rotary Distrikt 1440 Distriktsråd.

Favrskov Erhverv

Som erhvervsdrivende i Favrskov kommune og med tre virksomheder med base i Hadsten, repræsenterer jeg en del af det lokale erhvervsliv. Jeg er derfor medlem af Favrskov Erhverv, og har siden 2019 siddet i bestyrelsen i Favrskov Erhverv, hvor jeg nu er på valg igen for en ny 2-årig periode som bestyrelsesmedlem.

Favrskov Erhverv er en interesse- og medlemsorganisation, som bidrager til at gøre Favrskov en attraktiv kommune for erhvervsdrivende og erhvervslivet generelt. I Favrskov Erhverv sidder jeg i bestyrelsen sammen med fire andre udvalgte medlemmer, der alle sidder som repræsentanter for det lokale erhvervsliv i Favrskov kommune.

Læs mere om mit bestyrelsesarbejde i Favrskov Erhverv her.

Rotary Distrikt 1440, Distriktsråd

Mit engagement i lokale netværk kommer desuden til udtryk gennem min deltagelse i Rotary. Rotary er en international organisation og et socialt erhvervsnetværk med et humanitært perspektiv. Gennem Rotary har jeg mødt en masse foretagsomme mennesker og fået et stort netværk af ligesindede erhvervsdrivende, som ligesom jeg er aktive i lokalsamfundet.

Siden 2012 har jeg været medlem af Hadsten Rotary Klub, og har siden da varetaget forskellige funktioner i distriktsrådet for både Rotary Distrikt 1440 og Hadsten Rotary Klub. Siden 2014 har jeg fungeret som Club Internet Communications Officer (CICO) i Hadsten Rotary Klub.

Læs mere om mit bestyrelsesarbejde i Rotary Distrikt 1440 Distriktsråd her.

Bestyrelsesarbejde og netværk skaber vejen til nye projekter

Mit arbejde som bestyrelsesmedlem samt min deltagelse i forskellige netværk har bidraget til min professionelle såvel som min personlige udvikling. Mange af de projekter, som jeg har igangsat og deltaget i, er desuden opstået på baggrund af min deltagelse i netværkssammenhænge.

Gennem mit bestyrelsesarbejde og min aktive deltagelse i forskellige netværk har jeg således fået mulighed for at deltage i og byde ind med min faglige viden, erfaring og ekspertise til forskellige projekter. Dette har blandt andet betydet, at jeg har været med til at skabe værdi og succes for andre virksomheder.

Mangler du et nyt bestyrelsesmedlem i din forening, organisation eller netværk? Jeg brænder for iværksætteri og netværk og bidrager gerne med mine kompetencer inden for IT og digital markedsføring til at hjælpe med at skabe øget eksponering, der kan være med til at gøre en forskel og skabe merværdi for andre virksomheder. Få mere viden her.