Rotary Distrikt 1440, Distriktsråd

I 2012 blev jeg medlem af Hadsten Rotary Klub, og har siden da af et par omgange varetaget rollen som District Internet Comunications Officer (DICO) i distriktsrådet for Rotary Distrikt 1440. Rotary Distrikt 1440 består af i knap 60 klubber, og herunder blandt andet Hadsten Rotary Klub, som jeg selv er medlem af.

Rotary er en international organisation med klubber rundt om i hele verden, og er samtidig et af de ældste sociale erhvervsnetværk i Danmark. Rotary er et netværk med en humanitær vinkel, hvor fokus blandt andet ligger på velgørenhed, ledere i erhvervslivet samt ungdomsudveksling.

Medlem af Rotary og Rotarianer

I Rotary ønsker man at gøre en forskel for andre og handle i forhold til det fælles bedste – nogle værdier jeg også selv støtter op om. Jeg er nemlig ikke kun medlem af Rotary, jeg er også Rotarianer.

At være Rotarianer handler ikke kun om at være medlem af Rotary. At være Rotarianer er en væremåde, hvor man udviser samfundssind og forsøger at gøre en forskel for andre både lokalt og globalt. Sammen med de øvrige Rotarianere i Rotary ønsker jeg at hjælpe med at gøre en forskel ved at bidrage med mine kompetencer på de områder, jeg er specialiseret indenfor.

I Hadsten Rotary Klub mødes jeg derfor med en række andre medlemmer, der ligesom jeg, ønsker at bidrage med deres kompetencer til at gøre en forskel. Det handler ikke nødvendigvis om verdensomspændende projekter, men i lige så høj grad projekter med fokus på at skabe udvikling og vækst i lokalsamfundet.

Som engageret medlem i mere end 10 år hjælper jeg desuden med at understøtte Rotarys egen udvikling og digitale tilstedeværelse, så de fortsat holder sig interessante og attraktive overfor nye medlemmer.

Jeg har været medlem af Distriktsrådet i Rotary Distrikt 1440 i mere end 8 år

Digitalisering og markedsføring af Rotary

Som bestyrelsesmedlem i distriktsrådet i Rotary Distrikt 1440 har jeg primært siddet med områder som digitalisering og markedsføring og forsøgt at gøre en forskel for Rotary på deres online platforme. Fremtidens udvekslingsstuderende og potentielle medlemmer af Rotary er digitale. Rotary har derfor også brug for at følge med tiden og øge sin online tilstedeværelse.

I distriktsrådet kunne jeg bruge mine kompetencer i forhold til at gøre en forskel for Rotarys digitale tilstedeværelse, og derigennem bidrage til at skabe øget kendskab til organisationen gennem deres forskellige online platforme. Dette hjælper dem med at stå stærkere som organisation og være mere synlig blandt potentielle interesserede medlemmer.

En af de cases jeg har arbejdet med i samarbejde med Rotary, var blandt andet at styrke interessen og kendskabet til organisationen. Ledelsen ønskede at erhverve sig flere nye medlemmer samt nå ud til flere værtsfamilier og potentielle udvekslingsstuderende. Ønsket om dette kunne jeg hjælpe dem med at indfri gennem en tilrettelagt kampagne på de Facebook. Kampagnen fik stor succes og endte med at skaffe Rotary mange nye potentielle udvekslingsstuderende og værtsfamilier.

Rotary – Danmarks ældste erhvervsnetværk

Gennem min deltagelse i et af de ældste erhvervsnetværk i Danmark har jeg mødt en masse andre engagerede medlemmer og ligesindede erhvervsdrivende – alle med et mål om at bidrage til det fælles bedste.

Fælles for os alle er, at vi er aktive i lokalsamfundet, og derfor hver især ønsker at bidrage med vores kompetencer til at skabe udvikling og vækst i Danmark. Rotary er på den måde både et erhvervsnetværk, men også et socialt netværk, hvor jeg har skabt et fantastisk netværk af arbejdsomme, nytænkende og imødekommende mennesker, med hvem jeg deler fælles værdier om at ville gøre en forskel.

Foruden Rotary sidder jeg også i bestyrelsen i blandt andet Favrskov Erhvervsråd og deltager i mange andre forskellige netværkssammenhænge.