Favrskov Erhverv

Jeg har været medlem af Favrskov Erhvervsråd siden 2009. Min tid i Favrskov Erhvervsråds bestyrelse begyndte i 2019. Som iværksætter og virksomhedsejer af tre virksomheder med base i Hadsten blev jeg opfordret til at deltage i Favrskov Erhvervsråds bestyrelse – en opfordring som jeg selv kunne se mange fordele i. Siden da har jeg siddet som bestyrelsesmedlem i Favrskov Erhvervsråd, og er nu på valg igen til en ny 2-årig periode.

Favrskov Erhvervsråd er en selvstændig interesse- og medlemsorganisation, som har til formål at gøre Favrskov til en mere attraktiv erhvervskommune for både virksomheder, iværksættere og medarbejdere. Favrskov Erhvervsråd samarbejder blandt andet med Favrskov kommune, som finansierer den erhvervsservice, som erhvervsrådet tilbyder til virksomheder og iværksættere i kommunen.

I Favrskov Erhvervsråd sidder jeg i bestyrelsen med fire andre medlemmer, der ligesom jeg repræsenterer virksomhederne og erhvervslivet i Favrskov kommune. Sammen forsøger vi at finde nye måder, hvor vi kan gøre Favrskov kommune til en mere attraktiv erhvervskommune både at drive forretning og arbejde i.

Jeg skaber større digital tilstedeværelse for Favrskovs erhvervsliv

Det lyder måske nok lidt flot, men det er det, der er målet med min deltagelse i bestyrelsen. Selvom min deltagelse i Favrskov Erhvervsråd til dels skete på opfordring, har jeg også selv et ønske om at være med til at gøre en forskel for erhvervslivet og beskæftigelsen i Favrskov.

Min bevæggrund for deltagelsen er derfor et mål om at hjælpe Favrskov Erhvervsråd med at blive mere digitale og tidssvarende. Samtidig ønsker jeg at bidrage med mine kompetencer til at gøre erhvervslivet i Favrskov kommune mere synligt online.

Fremtidens virksomheder og iværksættere er digitale, og derfor skal Favrskov Erhvervsråd også have en større digital tilstedeværelse. En øget digital tilstedeværelse kan være med til at gøre Favrskov til en mere attraktiv kommune at drive sin virksomhed i, hvilket kan være med til at tiltrække andre virksomheder til kommunen. Dette kan i sidste ende være med til at skabe en øget vækst og fremgang for Favrskov kommune.

Som bestyrelsesmedlem kan jeg på den måde hjælpe med at styre Favrskov Erhvervsråd i en mere digital retning og sikre en øget eksponering og markedsføring af erhvervslivet. Samtidig kan jeg styrke Favrskov kommune med en erhvervspolitisk platform i erhvervsrådet.

Bevæggrunden for at blive bestyrelsesmedlem I Favrskov Erhverv var dermed i høj grad også for at kunne være med til at gøre en forskel for erhvervsrådet og påvirke udviklingen i en mere digital retning.

Siden generalforsamlingen i 2022 har jeg været næstformand i Favrskov Erhvervs bestyrelse

Favrskov yder hjælp til virksomheder og iværksættere

Favrskov kommune og Favrskov Erhvervsråd laver mange forskellige tiltag for at hjælpe virksomheder og iværksættere med at styrke deres forretning. En del af deres tilbud til iværksættere består blandt andet af deres iværksættercafé, hvor nye iværksættere kan få faglige input og erfaringsudveksle med andre iværksættere.

Som erfaren iværksætter har jeg selv deltaget i denne iværksættercafé og været med til at dele ud af min viden og erfaring for at hjælpe andre iværksættere videre på deres iværksætterrejse.

Favrskov Kommune har desuden for nylig lavet en tilskudspulje, hvor virksomheder og iværksættere kan få et økonomisk tilskud til kompetenceløft. Her er min virksomhed OnlineSynlighed.dk blandt nogle af de virksomheder, der hjælper andre virksomheder og iværksættere med et kompetenceløft. Vi har reduceret vores honorar for kompetenceløft-workshops betydeligt, så deltagernes betaling alene dækkes af Favrskov Kommunes tilskud. Der er således reelt ingen egenbetaling fra kursisterne.

Gennem Favrskov Erhverv deltager jeg i forskellige netværkssammenhænge og bidrager med mine kompetencer til at understøtte lignende virksomheder og iværksættere. Her hjælper jeg dem med at styrke deres forretning og få mere værdi gennem øget digitalisering og online markedsføring.

Favrskov Erhverv har et netværk, Favrskov Forretning Online, hvor jeg er medlem af styregruppen. Derudover deltager jeg i bestyrelsen i blandt andet Rotary Distrikt 1440, hvor jeg også bidrager med at gøre en forskel for både Rotary og deres medlemmer.